UEP / Blog

Uzaktan Eğitim Portalıyla Eğitime Uzak Kalmayın

Uzaktan Eğitim Portalıyla Eğitime Uzak Kalmayın

Uzaktan Eğitim Portalıyla Eğitime Uzak Kalmayın

21-12-2020

Uzaktan eğitim ve benzeri öğrenme teknolojileri günümüzde bir zorunluluk haline dönüşmüştür.Bu teknolojiler sayesinde kişiler, mesleki yeteneklerinin gelişimini sağlamaktadır.Özelliklede mekan ve zaman sınırlaması olmadan uzaktan eğitimin getirdiği ekonomik maliyetler sayesinde, geniş kitlelere esnek ve yaşam boyu öğrenme ortamları sunulmaktadır.Bu şekilde öğrenim alamak isteyenlerin araştırma, sorgulama, bilgiye ulaşma gibi becerileri de gelişmektedir.

Bir taraftanda bir çok kişinin “Eğitim uzaktan mı olur?”, “Ben uzaktan eğitime karşıyım.”, “Öğrenciyi sınıfta yüz yüze zor öğreniyor uzaktan eğitim olmaz”hatta  “Faydalı olmayan bir yöntem” gibi olumsuz bakış açılarınasık sık duymuşuzdur. En kötüsü de konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan ve araştırmadan bu yorumları yapıyor olmaları. Uzaktan eğitimi nasıl ki tümüyle reddetmek hatalı bir bakış açısı ise, konuyla ilgili gerekli bilgi analizleri yapılmadan, nitelik arayışı olamayan sözlerde uzaktan eğitimi zedelemektedir. Uzaktan eğitimin potansiyelini görmezden gelerek, sığ bir bakış açısıyla konuyu yorumlamak dijital öğrenme çağında bizi ilerlemekten alıkoyar. Eğitimle ilgili konularda tek bir yuvarlak çizip, bu sınırın dışına çıkmadan siyah-beyaz tartışmalarla çözüm aramak manasızdır. Özellikle eğitimcilerin uzaktan eğitim yöntemini tek yönlü bir anlayışla yani yüz yüze eğitimin alternatifi gibi değil anlayışıyla değil, örgün eğitime çeşitli sebeplerle katılamayan bireylere fırsat eşitliğini sağlamada etkili bir araç olarak görmesi, sınırlılıklarını en aza indirgenerek avantajlarını değerlendirmeleri en doğru bakış açısıdır. Uzaktan eğitimle ilgili düzenlemeler ve planlamalar kalite odaklı olmalı, öğrenmeyi etkileyen bileşenler iyi analiz edilmelidir.

Uzaktan eğitimde eğiticilerin tepkileri de süreci şekillendiren en önemli unsurlardan birisidir. Eğiticiler bu süreçte  etkileşimi ve motivasyonu artıran, öğrenenleri öğrenmeye teşvik edici aktivitelere yer vermelidirler. Ders içi hazırlanan materyallerde, etkinliklerde, değerlendirme aşamasında her öğrenci kendisinden bir şeyler bulmalıdır. Ders içerikleri dikkat temelli olarak hazırlanmalıdır. Tabi ki uzaktan eğitimden memnun olmayan ve sorun yaşayan öğrenciler de olacaktır- ki yüz yüze eğitimde bile karşılaşılan bir durum. Kısaca uzaktan eğitim ve benzeri teknolojilerle desteklenen öğrenme ortamlarını tek tip ya da olumsuz bir bakış açısından ziyade, avantajlarını da göz ardı etmeden kalite odaklı ve değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Uzaktan Eğitim Portalıyla eğitime uzak kalmayın.

"Uzaktan Eğitim Portalı ve Kesintisiz Eğitim"adlı yazımızada gözatabilirsiniz.

 

Uygun fiyatlı Uzaktan Eğitim Sistemi Kurma Maliyeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.